Bài giảng Thực hành cung cấp điện và giải tích mạng

Môn học hành Cung cấp điện và giải tích mạng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và trau dồi những kỹ năng cần thiết về lắp đặt, kiểm tra sửa chữa, vận hành và tính toán, thiết kế mô phỏng hệ thống cung cấp mạng điện. Học tốt môn học, sinh viên có thể tự mình giải quyết các vấn đề thực tiễn luôn gắn với một công nhân hoặc cán bộ kỹ thuật điều khiển – tự động hóa, đó là việc tính toán, thiết kế mô phỏng và lắp đặt hệ thống cung cấp mạng điện.