Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 4 - TS. Lê Thị hiệp Thương

Chương 4 trình bày về "Các sản phẩm tín dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nghiệp vụ chiết khấu, nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ bảo lãnh,...Mời các bạn cùng tham khảo!