Chứng cứ chứng minh trong các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm mà bị hại là phụ nữ, trẻ em

Hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ là những hoạt động bắt buộc phải thực hiện để chứng minh, làm sáng tỏ sự thật vụ án. Đối với các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em, hoạt động trên có những đặc điểm riêng mà các cơ quan tư pháp cần lưu ý để giải quyết vụ án được nhanh chóng, chính xác nhất.