Ebook Chìa khóa vàng cho người trắng tay lập nghiệp: Phần 1

Ebook Chìa khóa vàng cho người trắng tay lập nghiệp được biên soạn nhằm mục đích giúp cho độc giả suy tư để tìm những giải pháp tốt cho công cuộc lập nghiệp của mình. Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến các nội dung chính sau: Sinh hoạt nghiệp vụ với phương pháp tổ chức theo khoa học, tân thức hóa nghiệp vụ, kỹ thuật tổ chức cơ sở và quản trị, khả năng và kỹ thuật tổ chức, tân thức hóa dụng cụ và hợp lý hóa công việc,... Mời các bạn cùng tham khảo.