Ebook Nghề quản lý: Phần 1 - NXB Thế giới

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Công việc quản lý ở vị trí hàng đầu, những động lực của công việc quản lý, một mô hình quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.