Ebook Phun xăng điện tử EFI: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phun xăng điện tử EFI" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chẩn đoán, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử; Hệ thống phun xăng điện tử ô tô Toyota; Cách lấy và giải mã một số ô tô thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.