Ebook Tự tạo tương lai cho chính mình: Phần 1 - Brian Tracy

“Ebook Tự tạo tương lai cho chính mình: Phần 1 - Brian Tracy” là cuốn sách được tập hợp 12 nhân tố quan trọng để đi tới thành công không giới hạn. Mỗi một nhân tố trong số đó hoàn toàn không thể thiếu được đối với bất cứ ai muốn có được tìm năng trọn vẹn trong một thế giới mà khả năng hầu như vô tận.