Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực - (Tập 2): Phần 2 - Bùi Đức Lợi (chủ biên)

Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực (Tập 2) cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản để quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực. Phần hai của giáo trình giới thiệu tới các bạn nhưng nội dung cơ bản về kỹ thuật sản xuất thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi như: Vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn, các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn, nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp xây dựng khẩu phần ăn, những đặc điểm dinh dưỡng của một số nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc, các khâu kỹ thuật cơ bản trong dây truyền sản xuất thức ăn hỗn hợp cho gia súc.