Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về tầng 2: viết các lớp xử lý nghiệp vụ - BLL, xây dựng lớp tự động với DataSet; tầng 3: xây dựng giao diện - PL, tùy biến điều khiển dữ liệu trong ứng dụng, định dạng CSS; hoàn thiện ứng dụng, phân quyền người dùng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!