Giáo trình Máy điện: Phần 2 - PGS.TS. Đào Hoa Việt (chủ biên)

Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình Máy điện trình bày nội dung chương 3 đến chương 6 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề về máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều và một số máy điện đặc biệt.