Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1

Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về chức năng tự động hóa quản trị trong Microsoft SQL Server 2008, giới thiệu SQL Agent 2008, tự động hóa tác vụ quản trị; đồng bộ hóa dữ liệu, thành phần đồng bộ hóa dữ liệu, mô hình đồng bộ hóa dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!