Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2

Nối tiếp phần 1, Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về dịch vụ Report trong SQL Server 2008, tạo và triển khai Report bằng SQL Server Business Intelligence Development Studio; bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server 2008; thủ tục hệ thống hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!