Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai

Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về ngôn ngữ SQL, đại số quan hệ; tối ưu hóa các câu hỏi, kỹ thuật tối ưu hóa đối với ngôn ngữ đại số, kỹ thuật lựa chọn tối ưu các con đường truy xuất, kỹ thuật phân rã các câu hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!