Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Hiệu ứng kích thước ảnh hưởng lên tính chất quang của CdS, CdSe và CuInS2

Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Hiệu ứng kích thước ảnh hưởng lên tính chất quang của CdS, CdSe và CuInS2 giới thiệu tới các bạn về vật liệu bán dẫn cấu trúc Nano và tính chất quang của chúng; tổng quan các phương pháp thực nghiệm được sử dụng trong luận án; chấm lượng tử bán dẫn hợp chất II-VI CdS và một số nội dung khác.