Luận văn Thạc sĩ: Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây - Phạm Hồng Việt

Mời các bạn cùng tham khảo Luận văn Thạc sĩ: Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây trình bày nội dung về công nghệ mạng không dây, an ninh trong mạng không dây, ứng dụng thực tế mạng không dây tại trường ĐHKTCN, mô hình chuẩn mạng không dây.