Một số kỹ thuật gây rối, che dấu mã độc Macro

Tấn công mạng ngày càng diễn biến phức tạp, đa dạng về hình thức và chủng loại. Đặc biệt đối với các đối tượng người dùng khi sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi, là một trong những mục tiêu mà tin tặc (Hacker) hướng đến. Các văn bản được giao dịch ngày càng nhiều thông qua hệ thống thư điện tử, nó dường như không thể thiếu trong thời buổi công nghệ Chính phủ điện tử hiện nay, đó cũng là một trong những điểm yếu dẫn đến các cuộc tấn công mạng vào người dùng, khi tin tặc sử dụng các kỹ thuật che dấu mã độc vào tệp (file) văn bản để tấn công máy tính người dùng thông qua hệ thống thư điện tử.