Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống giám sát điện năng trong nhà máy

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát điện năng ứng dụng cho các đơn vị sử dụng năng lượng lớn, qua đó giúp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm sự cố bất thường và hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng theo điều kiện (CBM). Chức năng chính được lập trình, thiết kế trên mạch điện tử và chương trình giám sát được viết trên phần mềm tập trung giúp người vận hành sử dụng thuận lợi.