Phương pháp nghịch đảo để thu được dòng điện phân cực trong thời gian rất ngắn từ phép đo quang phổ điện môi trên vật liệu PEN

Mục đích của nghiên cứu là thu được dòng điện phân cực trong thời gian rất ngắn (10-6 đến 10s) khi mà các kỹ thuật đo dòng điện thông thường không thực hiện được. Cơ sở để thực hiện nghiên cứu này là hằng số điện môi phức nhận được từ phép đo quang phổ điện môi trên vật liệu phân cực PEN.