Ứng dụng công nghệ gia công tia nước gia công hợp kim titan (Ti6Al4V)

Nghiên cứu này giới thiệu mô hình dự đoán độ sâu khi phay bằng công nghệ gia công bằng tia nước. Mô hình được đề xuất cho phép kiểm soát một cách hiệu quả chiều sâu lớp vật liệu bị gỡ bỏ khi phay các hốc mở trên hợp kim Ti6Al4V. Kết quả thực nghiệm cho thấy sai số thấp (nhỏ hơn 7%) giữa chiều sâu trên mô hình dự đoán và thực nghiệm.