Ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử của các doanh nghiệp – cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các Ngân hàng thương mại (NHTM) ở nước ta nói riêng. Với sự xuất hiện của một loạt các công nghệ mới đột phá như công nghệ robotics, trí tuệ nhân tạo, tự động hoá, Internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây dữ liệu lớn, Blockchain, sự phát triển của Fintech… đang làm thay đổi mạnh mẽ các ngành và các lĩnh vực trong mỗi nền kinh tế cũng như toàn cầu.