• Ebook Vườn quốc gia Tràm Chim

  Ebook Vườn quốc gia Tràm Chim

  Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là vùng cảnh quan thiên nhiên nguyên thủy còn sót lại của Đồng Tháp Mười. Không chỉ được coi là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, Tràm Chim còn là địa chỉ quen thuộc của các nhà khoa học. Thông qua ebook các bạn có thể biết được điều kiện tự nhiên, sự đa dạng sinh học và các chủng loài...

   36 p bvu 25/05/2019 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p bvu 25/05/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần, phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu, xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, phát hành, hủy bỏ và tái phát hành cổ...

   39 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p bvu 25/05/2019 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

   42 p bvu 25/05/2019 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả.

   28 p bvu 25/05/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm số liệu từ báo cáo tài chính của 22 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2005-2016.

   6 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu dựa trên dữ liệu bảng cân bằng gồm 54 quan sát của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam niêm yết trong giai đoạn 2009 - 2017. Nghiên cứu thực hiện hồi quy với 2 mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) với dữ liệu bảng cân bằng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa dịch vụ có tác động...

   5 p bvu 25/05/2019 8 0

 • Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại NHNN, đó là mô hình tự hồi quy vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo.

   7 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

  Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

  Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của một số quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

   7 p bvu 25/05/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số