• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Kế thừa và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức về thừa kế, đa hình, lớp trừu tượng & phương thức trừu tượng, đa thừa kế (multiple inheritance), giao diện (interface). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p bvu 30/09/2017 260 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Phần 1 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về giao diện đồ họa và lập trình giao diện đồ họa, tạo 1 ứng dụng với giao diện đồ họa, các lớp vật chứa, các thành phần giao diện Swing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p bvu 30/09/2017 236 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" trình bày các nội dung: Xếp bố cục, xử lý sự kiện, trình đơn, thanh công cụ, mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p bvu 30/09/2017 257 2

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu Drupal – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu Drupal – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu Drupal cung cấp cho người học các kiến thức: Cài đặt và sử dụng module, tạo Estore, phát triển thêm (Tạo module, CSDL và page, form API, theme). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p bvu 30/09/2017 232 1

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: IDE và SDK – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: IDE và SDK – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: IDE và SDK được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Eclipse, Android SDK, Zend Studio. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p bvu 30/09/2017 222 1

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức: FOSSD and FOSS, các đặc trưng, CMS. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   16 p bvu 30/09/2017 215 1

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Zend framework – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Zend framework – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Zend framework cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế patterns, thiết kế patterns theo MVC, cấu trúc thư mục, bootstrap, ví dụ “Hello world”. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p bvu 30/09/2017 193 1

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: MVC – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: MVC – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: MVC cung cấp cho người học các kiến thức: MVC là gì, tổng quan về MVC, quan niệm, observer pattern. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p bvu 30/09/2017 202 1

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Thị trường điện tử – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Thị trường điện tử – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Thị trường điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các thành phần trong thị trường, phân loại thị trường, môi giới trong EC, cơ chế hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p bvu 30/09/2017 183 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 6 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 6 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 6: Lập trình CSDL với JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, tại sao cần JDBC, kiến trúc JDBC & JDBC APIs, các bước làm việc với Database dùng JDBC, một số lớp và phương thức cơ bản trong JDBC API, các loại JDBC Drivers. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p bvu 30/09/2017 258 2

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 3 – Phạm Tú San (tt)

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 3 – Phạm Tú San (tt)

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng – Tuần 3: Lớp và đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức: Con trỏ this, nạp chồng hàm, Getter/Setter, hàm dựng(constructor), phương thức hủy. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học.

   43 p bvu 30/09/2017 232 1

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 4 – Phạm Tú San

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 4 – Phạm Tú San

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng – Tuần 4: Toán tử, 3 vấn đề con trỏ” cung cấp cho người học các kiến thức: Toán tử, hàm toán tử, các toán tử có thể viết chồng, toán tử không thuộc lớp, toán tử gán bằng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p bvu 30/09/2017 229 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số