• Bài giảng môn Hệ điều hành: Hệ thống quản lý tập tin

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Hệ thống quản lý tập tin

  Bài giảng Hệ thống quản lý tập tin trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo đĩa từ, các khái niệm liên quan hệ thống tập tin, một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa, mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   59 p bvu 25/02/2021 39 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổng quan hệ điều hành

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổng quan hệ điều hành

  Bài giảng Tổng quan hệ điều hành trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính, lịch sử phát triển và đặc điểm của một số loại hệ điều hành, các thành phần chính của một hệ điều hành, đặc điểm của một số kiến trúc hệ điều hành, quá trình khởi động máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   41 p bvu 25/02/2021 39 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Thành phần bảo vệ và bảo mật

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Thành phần bảo vệ và bảo mật

  Bài giảng Thành phần bảo vệ và bảo mật trình bày các nội dung chính sau: Thảo luận các hình thức tấn công hệ thống máy tính, một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành, một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành Windows NT. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   48 p bvu 25/02/2021 38 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý tiến trình

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Quản lý tiến trình trình bày các nội dung chính sau: Phân biệt tiến trình và tiểu trình, so sánh các thuật toán điều phối tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   48 p bvu 25/02/2021 34 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng Quản lý bộ nhớ trình bày các nội dung chính sau: Phân cấp bộ nhớ, caches bộ nhớ, các vấn đề trong thiết kế Cache, phân cấp bộ nhớ, bài toán cấp phát bộ nhớ động, kiến trúc phân đoạn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p bvu 25/02/2021 35 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổ chức hệ thống tập tin FAT

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổ chức hệ thống tập tin FAT

  Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu hệ thống tập tin FAT, vùng Boot Sector, bảng thư mục gốc (RDET), bảng FAT, vùng dữ liệu, bảng thư mục con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   29 p bvu 25/02/2021 33 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p bvu 25/02/2021 34 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính" do Nguyễn Ngọc Hóa biên soạn bao gồm 4 nội dung: Nguyên tắc chung, các thành phần cơ bản, chức năng chính, cơ chế ngắt và chu trình lệnh đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p bvu 25/02/2021 41 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Nhập môn - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Nhập môn - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Nhập môn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, kiến trúc Von Neuman, phân loại kiến trúc, lịch sử phát triển, hiệu năng và luật Moore, một số kiến trúc máy tính hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p bvu 25/02/2021 31 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 4: Chuỗi ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi ký tự, khai báo, nhập chuỗi, các hàm thư viện. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   11 p bvu 26/09/2020 52 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p bvu 26/09/2020 64 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 3: Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểu dữ liệu, truy suất, ma trận vuông, nhập xuất ma trận số nguyên. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   14 p bvu 26/09/2020 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số