Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 2 Tổng quan về tiền tệ do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được khái niệm, chức năng của tiền tệ, biết được một số chế độ tiền tệ, áp dụng kiến thức về cung cầu tiền tệ để giải quyết các bài tập.