Bộ quan sát tốc độ sử dụng logic mờ cho hệ truyền động SPIM hiệu suất cao

Bài viết này đề xuất một cơ chế thích nghi sử dụng logic mờ thay thế bộ điều khiển PI cổ điển trong bộ quan sát tốc độ sử dụng phương pháp thích nghi mô hình mẫu dựa theo từ thông rotor cho điều khiển vector không cảm biến hệ truyền động động cơ không đồng bộ sáu pha.