Điều khiển Fuzzy – PID cho hệ thống điện đa kết nối

Nếu điều khiển hệ thống này theo các phương pháp như PID, giải tích thì sẽ rất phức tạp và khó khăn. Vì vậy, tác giả bài viết đã thiết kế bộ điều khiển thông minh Fuzzy – PID để các thông số của bộ PID trong quá trình điều khiển được chỉnh định bằng hệ mờ nhằm ổn định tần số khi hệ thống ba vùng tồn tại những khâu phi tuyến. Kết quả đáp ứng của hệ thống được so sánh với phương pháp điều khiển PID.