Điều khiển tối ưu hệ thống định vị động dựa trên kỹ thuật nâng cao Fuzzy-PSO

Bài viết này thiết kế giải thuật mờ tối ưu bầy đàn áp dụng điều khiển hệ thống định vị động để ổn định vị trí tàu dưới những tác động không mong muốn. Các thông số cấu trúc bộ điều khiển mờ được hiệu chỉnh tối ưu hóa bằng giải thuật tối ưu bầy đàn.