Ebook Sống mạnh mẽ

Ebook "Sống mạnh mẽ" là tập hợp những câu chuyện có thật về những con người, từ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong công việc, cộng đồng, nhà trường cũng như chính bản thân họ. Họ đã áp dụng 7 thói quen của người thành đạt để giải quyết những khó khăn thách thức trên. Mời các bạn đọc ebook để cũng lĩnh hội được 7 thói quen tốt này.