Ebook Tư duy triệu phú - Chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng: Phần 1

Phần 1 ebook có nội dung một nửa chặng đường của chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng. Chương trình này được thiết kế để bạn cài đặt lại chính mình sẵn sàng thành công. Mỗi ngày của bạn là mỗi chủ đề khác nhau giúp bạn cập nhật bản thân đồng thời sau quá trình 90 ngày bạn sẽ tự nhận thấy bản thân đã ngấm dần thói quen, cách nghĩ mới và tích cực hơn trong cuộc sống. Mời các bạn tham khảo ebook để có được tư duy triệu phú.