Giáo trình Kiến trúc máy tính - ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Nội dung giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chủ yếu sau: Chương 1 trình bày những kiến thức, những khái niệm chung về kiến trúc máy tính, hiệu năng máy tính và toán logic đại số boolen; Chương 2 - thiết kế hệ lệnh: Trình bày kiến thức về các dạng lệnh, kích thước mã lệnh, các phương pháp xác định địa chỉ và số lượng tham số trong một lệnh; Chương 3 - bộ xử lý trung tâm CPU: Trình bày kiến thức về cách tổ chức, vận hành, chức năng của bộ xử lý trung tâm CPU;... Mời các bạn cùng tham khảo.