Hệ thống SCADA cho mạng điện cơ quan, doanh nghiệp

Bài viết Hệ thống SCADA cho mạng điện cơ quan, doanh nghiệp trình bày xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển SCADA phù hợp cho mạng điện hạ thế tại các cơ quan, doanh nghiệp. Các chỉ số quan trọng của mạng điện được cập nhật theo thời gian thực và lưu trữ phục vụ việc phân tích, đánh giá hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.