Lựa chọn tỷ số truyền phù hợp cho cụm chân vịt lắp ngoài Suzuki DF 9.9 sử dụng động cơ điện

Hiện nay việc sử dụng các loại tàu, thuyền có gắn các cụm máy chân vịt cỡ nhỏ đã dần trở nên phổ biến. Dựa trên nền tảng về kích thước hình học của chân vịt đi theo cụm máy lắp ngoài Suzuki DF 9.9 ở những nghiên cứu trước.