Một số vấn đề về thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của tòa án nhân dân

Xác định thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính là căn cứ xác định Tòa án có trách nhiệm giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi quyền, lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm.