Phân tích và lựa chọn thời điểm đóng tối ưu cho máy cắt của tụ bù cao áp bằng Synchro-Teq tại trạm biến áp 220kV Hà Đông

Việc nghiên cứu ứng dụng thiết bị điều khiển đóng/mở cho các tải phản kháng đã các công ty điện lực rất quan tâm nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của quá trình quá độ. Bài báo đã đi vào phân tích phương pháp đóng vào sóng, các thách thức của việc lựa chọn thông số cho thiết bị điều khiển đóng mở máy cắt, đồng thời thử nghiệm đối với máy cắt cho tụ điện tại trạm biến áp 220kV Hà Đông.