Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại NHNN, đó là mô hình tự hồi quy vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo.