Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn có tên gọi khác là Industry 4.0 hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên từ đầu thế kỷ 21 tại Đức. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp mới, có tốc độ của bước đột phá công nghệ chưa có tiền lệ trong lịch sử, phát triển theo hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính;...