• Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng Bài 6 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm kênh phân phối ngân hàng, các loại kênh phân phối, vai trò của kênh phân phối, mục tiêu chiến lược của phân phối ngân hàng, lựa chọn kênh phân phối.

   34 p bvu 09/05/2018 205 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 trình bày về "Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đo lường nhu cầu thị trường, phân đoạn thị trường, chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

   42 p bvu 09/05/2018 170 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giá cả dịch vụ ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả, xây dựng chiến lược giá của ngân hàng.

   31 p bvu 09/05/2018 188 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn cung cấp nội dung chính như: Khái niệm, vai trò của Marketing ngân hàng, chức năng của Marketing ngân hàng, đặc điểm của Marketing ngân hàng, cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing,...

   30 p bvu 09/05/2018 162 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Mục tiêu của bài 4 Chiến lược sản phẩm giúp các bạn hiểu được sản phẩm dịch vụ ngân hàng là gì, đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Biết được chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ ngân hàng và chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

   34 p bvu 09/05/2018 189 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Nội dung bài 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường và môi trường của marketing ngân hàng", cụ thể như: Nghiên cứu thị trường của marketing ngân hàng, Môi trường Marketing ngân hàng, khách hàng.

   36 p bvu 09/05/2018 193 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Nội dung bài 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chiến lược xúc tiến hỗn hợp", cụ thể như: Tổng quan về xúc tiến hỗn hợp, các hình thức xúc tiến hỗn hợp, các công cụ xúc tiến hỗn hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p bvu 09/05/2018 169 1

 • Bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tài sản đảm bảo - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các loại tài sản bảo đảm, các nội dung thẩm định TSĐB, định giá bất động sản, phương pháp thặng dư, định giá động sản,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   14 p bvu 09/05/2018 182 1

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngắn hạn do ThS. Phùng Hữu Hạnh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Đối tượng không được cho vay, nhóm khách hàng có liên quan, giới hạn tín dụng đối với nhóm khách hàng có liên quan, phân tích báo cáo tài chính, phương pháp và tài liệu thẩm định,...

   17 p bvu 09/05/2018 216 1

 • Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Quy trình chung về thẩm định tín dụng do ThS. Phùng Hữu Hạnh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tín dụng ngân hàng, phân loại tín dụng ngân hàng, nguyên tắc cho vay, quy trình tín dụng, thẩm định tín dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p bvu 09/05/2018 185 1

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng trung dài hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng Thẩm định tín dụng trung dài hạn - ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định, phương thức thu nợ, phương thức tính lãi trên dư nợ ban đầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p bvu 09/05/2018 169 1

 • Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

  Bài tập Kinh tế học vi mô do TS. Nguyễn Đại Thắng biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên xử lý các vấn đề của kinh tế học vi mô một cách định lượng. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các bài tập tình huống giúp người học rèn luyện và vận dụng kiến thức.

   94 p bvu 26/07/2017 278 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số