• Giáo trình Face2face advanced student's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face advanced student's book: Phần 1

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face advanced student's book là cuốn giáo trình học tiếng Anh giao tiếp cho người học ở trình độ nâng cao, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu cho bạn những bài học...

   55 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Giáo trình Nhiệt điện phần 2 - Hoàng Ngọc Đồng

  Giáo trình Nhiệt điện phần 2 - Hoàng Ngọc Đồng

  Giáo trình Nhiệt điện phần 2 gồm nội dung của phần 3 và phần 4. Nội dung phần 3 trình bày về Tuốc bin hơi và khí gồm chương 6: Nguyên lý làm viêc của tuabin hơi, chương 7: Tuôcbin nhiều tầng, chương 8: Cấu trúc thiết bị phụ và điều chỉnh Tuốcbin, chương 9: Thiết bị Tuốcbin khí. Nội dung phần 4 trình bày qua các chương sau: Chương 10: Hiệu quả kinh...

   76 p bvu 24/09/2018 34 1

 • Giáo trình Nhiệt điện phần 1 - Hoàng Ngọc Đồng

  Giáo trình Nhiệt điện phần 1 - Hoàng Ngọc Đồng

  Giáo trình Nhiệt điện phần 1 gồm nội dung của phần 1 và phần 2. Nội dung phần 1 trình bày các khái niệm về nhà máy điện, phần 2 trình bày về lò hơi; nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu; các phần tử của lò hơi; chất lượng nước và hơi.

   59 p bvu 24/09/2018 25 1

 • Giáo trình Nhà máy điện phần 1 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình Nhà máy điện phần 1 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình Nhà máy điện phần 1 gồm nội dung từ chương 1 đến chương 4. Trình bày khái niệm chung về nhà máy điện trạm biến áp và hệ thống năng lượng, các chế độ làm việc của điểm trung tính, sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp, nhà biến áp điện lực.

   77 p bvu 24/09/2018 15 0

 • Giáo trình Nhà máy điện phần 2 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình Nhà máy điện phần 2 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình Nhà máy điện phần 2 gồm nội dung từ chương 5 đến chương 7. Nội dung cụ thể: Chương 5: Chọn các thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp, chương 6: Tự dùng trong nhà máy điện và trạm biến áp, chương 7: Thiết bị phân phối điện.

   61 p bvu 24/09/2018 19 0

 • Giáo trình Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Trần Thị Tuyết Nhung

  Giáo trình Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Trần Thị Tuyết Nhung

  Tài liệu gồm 4 chương: Chương 1-Một số vấn đề chung về văn hóa và dân tộc; Chương 2-Miền núi Việt Nam: Thiên nhiên và con người; Chương 3-Đặc điểm văn hóa các dân tộc Việt Nam; Chương 4-Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   47 p bvu 24/09/2018 16 0

 • Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản về văn hóa, các thiết chế, chức năng, cấu trúc của văn hóa, diễn trình của lịch sử văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   292 p bvu 24/09/2018 22 0

 • Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Văn minh Tây phương trong thời kì đại Trung cổ, chiến tranh trăm năm, Trung Hoa từ ngũ đại đến nguyên. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   79 p bvu 24/09/2018 21 0

 • Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 1

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 1

  Lịch sử thế giới (Tập 3) do Nguyễn Hiến Lê và Thiên Giang biên soạn gồm có 3 nội dung chính. Phần 1 sẽ trình bày về thời cận đại Châu Âu, gồm 14 chương với những nội dung chính sau: Châu Âu từ Trung cổ sang Cận đại, sự phát kiến các đường hàng hải, sự mở mang đất thực dân, văn nghệ phục hưng, cách mạng tôn giáo phong trào cải cách,...và các...

   151 p bvu 24/09/2018 13 0

 • Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 2) do Nguyễn Hiến Lê vàThiên Giang biên soạn gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 9 chương, trình bày những sự kiện lịch sử chính như: Tình hình thế giới vào cuối thời thượng cổ, Đế quốc La Mã sau khi các rợ xâm lăng, sự bành trướng của Đạo Da Tô, sự bành trướng của đạo Hồi, Đế quốc...

   68 p bvu 24/09/2018 33 0

 • Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 2

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 2

  Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3) - Phần 2 trình bày hai nội dung chính, đó là: Trung Hoa Nhà Minh - Nhà Thanh (Từ Thuận Trị đến Càn Long), Nhật Bản lược sử từ khởi thủy đến thời Mạc Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p bvu 24/09/2018 26 0

 • Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Bình Định II (Phần 1) - Nguyễn Đình Đầu

  Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Bình Định II (Phần 1) - Nguyễn Đình Đầu

  Phần 1 Ebook Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Bình Định II do học giả Nguyễn Đình Đầu biên soạn trình bày danh mục hành chính Hán Việt tỉnh Bình Định, địa bạ tỉnh Bình Định. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   232 p bvu 24/09/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số