• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 6 - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 6 - Nguyễn Khánh Phương

  Chương 6 - Tìm kiếm. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, Cây AVL, bảng băm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   186 p bvu 27/10/2021 6 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 7 - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 7 - Nguyễn Khánh Phương

  Chương 7 - Đồ thị. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Một số khái niệm cơ bản của đồ thị, biểu diễn đồ thị, các thuật toán duyệt đồ thị, một số ứng dụng của tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   214 p bvu 27/10/2021 8 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương giới thiệu - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương giới thiệu - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng gồm 7 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 - các kiến thức cơ bản, chương 2 - các sơ đồ thuật toán, chương 3 - các cấu trúc dữ liệu cơ bản, chương 4 – cây, chương 5 - sắp xếp, chương 6 - tìm kiếm, chương 7 - đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 27/10/2021 7 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1 - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1 - Nguyễn Khánh Phương

  Chương 1 - Các khái niệm cơ bản. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Ví dụ mở đầu, thuật toán và độ phức tạp, kí hiệu tiệm cận, giả ngôn ngữ (pseudo code), một số kĩ thuật phân tích thuật toán, giải công thức đệ quy.

   173 p bvu 27/10/2021 7 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Khánh Phương

  Chương 3 - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Kiểu dữ liệu (Data types), Các kiểu dữ liệu dựng sẵn (Built-in data types), dữ liệu đối với kiểu nguyên thủy, mảng (array), bản ghi (record), danh sách liên kết (linked list), ngăn xếp (stack), hàng đợi (queue).

   257 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Khánh Phương

  Chương 2 - Các sơ đồ thuật toán. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm đệ qui, thuật toán đệ qui, một số ví dụ minh họa, phân tích thuật toán đệ qui, đệ qui có nhớ, thuật toán quay lui.

   131 p bvu 27/10/2021 5 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4 - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4 - Nguyễn Khánh Phương

  Chương 4 - Cây. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Định nghĩa và các khái niệm, biểu diễn cây, duyệt cây, cây nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   182 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Một giải pháp nâng cao hiệu quả giải mã của các hệ mật đa trị và nhập nhằng MAS

  Một giải pháp nâng cao hiệu quả giải mã của các hệ mật đa trị và nhập nhằng MAS

  Bài viết trình bày việc thiết lập những kết quả mới cho phép phát triển một thuật toán giải mã hiệu quả cho các hệ mật MAS. Nhờ đó, thời gian giải mã dữ liệu trong các hệ mật này được giảm xuống mức tối thiểu.

   6 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

  Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

  Bài viết giới thiệu sự kết hợp giữa thuật toán GA với logic mờ (Fuzzy Logic). Từ thuật toán kết hợp này chúng tôi áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của các phân tử RNA (Ribonucleic Acid). Bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai mà chúng tôi đề cập dựa trên phương pháp nhiệt động lực học, với việc tìm cấu trúc bậc hai có năng lượng cực...

   10 p bvu 27/10/2021 5 0

 • IVA-EC: Giải pháp phân tích video thông minh dựa trên điện toán biên

  IVA-EC: Giải pháp phân tích video thông minh dựa trên điện toán biên

  Bài viết đề xuất IVA-EC, một giải pháp phân tích video thông minh dựa trên các thuật toán học sâu (Deep learning) theo mô hình điện toán biên (Edge Computing). IVA-EC cho phép triển khai các ứng dụng AI như thành phố thông minh, giám sát giao thông thông minh, nhà máy thông minh, trực tiếp trên hạ tầng hệ thống camera giám sát sẵn có.

   9 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Nâng cao hiệu quả truy vấn hình ảnh theo ngữ nghĩa trên cây phân cụm C-Tree

  Nâng cao hiệu quả truy vấn hình ảnh theo ngữ nghĩa trên cây phân cụm C-Tree

  Bài viết trình bày đề xuất xây dựng cấu trúc cây phân cụm C-tree nhằm lưu trữ hình ảnh và nâng cao hiệu quả tìm kiếm hình ảnh tương tự, trích xuất ngữ nghĩa của các hình ảnh tương tự dựa trên véctơ từ thị giác đã được tạo ra, xây dựng mô hình truy vấn hình ảnh dựa trên cây phân cụm C-tree và ứng dụng dựa trên mô hình đã nghiên cứu

   9 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Cải tiến một số thuật toán heuristic giải bài toán clique lớn nhất

  Cải tiến một số thuật toán heuristic giải bài toán clique lớn nhất

  Bài viết trình bày việc cải tiến hai thuật toán dạng heuristic giải bài toán clique lớn nhất; Các thuật toán cải tiến của chúng tôi dựa trên hai thuật toán heuristic hiệu quả hiện biết. Đã cài đặt và thực nghiệm các thuật toán này trên 78 bộ dữ liệu trong hai hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn DIMACS và BHOSLIB.

   9 p bvu 27/10/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số