• Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

  Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

  Bài viết giới thiệu một mô hình đa đặc điểm kết hợp với sự cải tiến trọng số từ CFC (Class-Feature-Centroid) để phát hiện các báo cáo lỗi trùng nhau chính xác hơn. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trên ba kho phần mềm chứa lỗi lớn từ Firefox, Eclipse và OpenOffice. Kết quả cho thấy rằng kỹ thuật của chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn từ...

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

  Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

  Bài viết đề xuất một mô hình ứng dụng chữ ký số phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp, dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó. Đồng thời...

   8 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Phân loại gói tin IPV6 dựa trên cây kết hợp

  Phân loại gói tin IPV6 dựa trên cây kết hợp

  Bài viết dựa trên cấu trúc cây Đa bit và cây Ưu tiên để đề xuất cấu trúc cây kết hợp sử dụng để phân loại gói tin IPv6 theo một chiều nhằm tận dụng được các ưu điểm về tốc độ và không gian lưu trữ trong quá trình phân loại.

   9 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Thích ứng miền trong dịch máy nơ ron cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt

  Thích ứng miền trong dịch máy nơ ron cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt

  Bài viết đề xuất một phương pháp thích ứng miền mới cho dịch máy nơ ron, áp dụng cho cặp ngôn ngữ Anh - Việt. Ý tưởng chính của bài báo là kết hợp dữ liệu đơn ngữ ngoài miền ở ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) với bản dịch của nó ở ngôn ngữ đích (tiếng Việt) để làm dữ liệu huấn luyện hệ dịch.

   7 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Giấu tin trên video sử dụng khóa công khai

  Giấu tin trên video sử dụng khóa công khai

  Bài viết đề xuất một phương pháp giấu tin thích nghi trên video. Thông tin mật được mã hóa bởi thuật toán RSA (Rivest - Shamir - Adleman) với khóa công khai từ người nhận cung cấp sau đó nhúng vào vùng các đối tượng chuyển động của video chứa.

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Giao thức định tuyến an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần

  Giao thức định tuyến an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần

  Bài viết trình bày giải pháp an ninh dựa trên cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần (OAM). Chúng tôi đã tích hợp OAM vào quá trình khám phá tuyến của AODV tạo ra giao thức an ninh tên là OAM-AODV.

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Giấu tin thuận nghịch bằng dự báo trên ngữ cảnh điểm ảnh kết hợp EMD

  Giấu tin thuận nghịch bằng dự báo trên ngữ cảnh điểm ảnh kết hợp EMD

  Bài viết đề xuất một giải pháp giấu tin thuận nghịch mới dựa trên sự kết hợp của kỹ thuật dự báo trên ngữ cảnh điểm ảnh và EMD. Trong giải pháp đề xuất, điểm ảnh đầu tiên của khối có kích thước 2×2 sẽ được dự báo bởi các điểm ảnh còn lại trong khối.

   8 p bvu 27/10/2021 5 0

 • Một số kỹ thuật gây rối, che dấu mã độc Macro

  Một số kỹ thuật gây rối, che dấu mã độc Macro

  Tấn công mạng ngày càng diễn biến phức tạp, đa dạng về hình thức và chủng loại. Đặc biệt đối với các đối tượng người dùng khi sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi, là một trong những mục tiêu mà tin tặc (Hacker) hướng đến. Các văn bản được giao dịch ngày càng nhiều thông qua hệ thống thư điện tử, nó dường như không thể...

   9 p bvu 27/10/2021 5 0

 • Xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ của OpenMP trên các hệ thống sử dụng bộ nhớ phân tán

  Xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ của OpenMP trên các hệ thống sử dụng bộ nhớ phân tán

  Bài viết này trình bày các đề xuất để xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ bằng cách bổ sung các câu lệnh xử lý chuyên biệt vào các khuôn dạng chuyển đổi của CAPE cho các cấu trúc song song của OpenMP.

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Ứng dụng kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tự động vào hỗ trợ hoạt động kiểm soát không lưu

  Ứng dụng kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tự động vào hỗ trợ hoạt động kiểm soát không lưu

  Bài viết đề xuất ứng dụng kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tự động vào việc phát hiện lỗi do thông tin sai lệch giữa kiểm soát viên và phi công. Trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, hệ thống hỗ trợ tập trung vào khai thác dịch vụ điện toán đám mây Azure thuộc tập đoàn Microsoft.

   8 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Về vấn đề thể hiện tập phụ thuộc hàm của khối dữ liệu trong mô hình dữ liệu dạng khối

  Về vấn đề thể hiện tập phụ thuộc hàm của khối dữ liệu trong mô hình dữ liệu dạng khối

  Bài viết phát biểu và chứng minh một số tính chất của khối dữ liệu khi thể hiện tập các phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối. Điều kiện cần và đủ để hai tập phụ thuộc hàm trên lược đồ khối là tương đương, tính chất của hai tập phụ thuộc hàm tương đương trên khối dữ liệu. Tính chất của mối tương quan giữa các thể...

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Phương pháp phân loại nhanh mã độc sử dụng mạng nơron tích chập

  Phương pháp phân loại nhanh mã độc sử dụng mạng nơron tích chập

  Bài viết này đề xuất một phương pháp phân loại nhanh mã độc sử dụng mạng nơron tích chập Convolutional Neural Networks (CNN) với dữ liệu đầu vào là ảnh ASM. Cụ thể, phương pháp dựa trên phần mềm dịch ngược để tạo ra tệp tin ASM và biểu diễn phần thông tin đặc tả cấu trúc của tệp tin dưới dạng chuỗi điểm ảnh.

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số