• Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về tầng 2: viết các lớp xử lý nghiệp vụ - BLL, xây dựng lớp tự động với DataSet; tầng 3: xây dựng giao diện - PL, tùy biến điều khiển dữ liệu trong ứng dụng, định dạng CSS; hoàn thiện ứng dụng, phân...

   141 p bvu 27/12/2021 72 1

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với C# - Mô hình nhiều tầng: Phần 1 cũng cấp cho học viên các kiến thức tổng quan ứng dụng, các yêu cầu khi xây dựng ứng dụng; phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng, phân tích chức năng của ứng dụng, mô hình quan hệ dữ liệu trên SQL Server; tầng 1: viết lớp truy xuất dữ liệu -DAL,... Mời các bạn cùng...

   117 p bvu 27/12/2021 93 1

 • Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai

  Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về ngôn ngữ SQL, đại số quan hệ; tối ưu hóa các câu hỏi, kỹ thuật tối ưu hóa đối với ngôn ngữ đại số, kỹ thuật lựa chọn tối ưu các con đường truy xuất, kỹ thuật phân rã các câu hỏi;... Mời các bạn...

   145 p bvu 27/12/2021 94 1

 • Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai

  Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai

  Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai cung cấp cho học viên những kiến thức nhập môn các khái niệm về cơ sở dữ liệu, các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc tham chiếu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu; các mô hình dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp, mô hình quan hệ;... Mời các bạn cùng tham...

   129 p bvu 27/12/2021 70 1

 • Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về chức năng tự động hóa quản trị trong Microsoft SQL Server 2008, giới thiệu SQL Agent 2008, tự động hóa tác vụ quản trị; đồng bộ hóa dữ liệu, thành phần đồng bộ hóa dữ liệu, mô hình đồng bộ hóa dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham...

   83 p bvu 27/12/2021 34 0

 • Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 2) - Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về dịch vụ Report trong SQL Server 2008, tạo và triển khai Report bằng SQL Server Business Intelligence Development Studio; bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server 2008; thủ tục hệ thống hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu SQL...

   118 p bvu 27/12/2021 32 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Thiết kế giao diện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Nguyên tắc thiết kế giao diện; Quy trình thiết kế giao diện; Tiêu chí đánh giá giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p bvu 27/12/2021 44 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Quy trình công nghệ phần mềm; Các phương pháp xây dựng phần mềm; Công cụ & môi trường phát triển phần mềm; Yêu cầu đối với kỹ sư phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p bvu 27/12/2021 74 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 Thiết kế và tổ chức dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kết quả thiết kế; Quá trình thiết kế; Phương pháp thiết kế dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p bvu 27/12/2021 42 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 Phân tích và đặc tả yêu cầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Quá rình phân tích; Xác định yêu cầu; Mô hình hóa yêu cầu hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p bvu 27/12/2021 71 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 Thiết kế phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thiết kế; Kiến trúc phần mềm; Phương pháp thiết kế phần mềm; Ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p bvu 27/12/2021 35 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - ĐH Công nghệ TP.HCM

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 Thiết kế và hiện thực chương trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thiết kế và hiện thực phần mềm; Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML; Mẫu thiết kế; Vấn đề thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p bvu 27/12/2021 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số