Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Vũ Thị Lưu

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 Bộ nhớ máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống nhớ; Bộ nhớ bán dẫn; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ cache; Bộ nhớ ngoài; Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!