Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực - (Tập 2): Phần 1 - Bùi Đức Lợi (chủ biên)

Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực - (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản để quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực. Phần 1 của giáo trình gồm có phần 4 và phần 5, phần 4 trình bày về kỹ thuật sản xuất tinh bột gồm có (nguyên liệu sản xuất tinh bột, những tính chất chung của tinh bột, công nghệ sản xuất tinh bột từ ngyên liệu củ, công nghệ sản xuất tinh bột ngô và cao lương), phần 5 trình bày về kỹ thuật sản xuất bánh mì và mì sợi với các nội dung sau (giá trị thực phẩm của bánh mì và mì sợi, nguyên liệu trong sản xuất bánh mì và mì sợi, chuẩn bị bột nhào, tạo hình bán thành phẩm, nướng bánh, các chất làm tăng chất lượng bánh mì).