• Giáo trình Luật thương mại quốc tế - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

    Giáo trình Luật thương mại quốc tế - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

    Giáo trình Luật thương mại quốc tế của Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản vào năm 1999, là Giáo trình đầu tiên ở Việt Nam về môn học này. Trong lần biên soạn Giáo trình mới này, các tác giả đã cố gắng cập nhật các quy định mới về pháp luật thương mại quốc tế.

     458 p bvu 23/09/2016 611 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số