• Giáo trình Luật thương mại quốc tế - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế của Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản vào năm 1999, là Giáo trình đầu tiên ở Việt Nam về môn học này. Trong lần biên soạn Giáo trình mới này, các tác giả đã cố gắng cập nhật các quy định mới về pháp luật thương mại quốc tế.

   458 p bvu 23/09/2016 586 12

 • Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương - TS Vũ Thị Bích Hường

  Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương - TS Vũ Thị Bích Hường

  Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương của TS Vũ Thị Bích Hường cung cấp cho các bạn sinh viên nắm những vấn đề chung nhất về pháp luật, phân biệt được hiện tượng pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. Nhận biết được những giá trị của pháp luật trong đời sống xã hội, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi cá nhân và cộng...

   72 p bvu 27/08/2021 62 7

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và đặc trưng của nhà nước, chức năng nhà nước, hình thức và bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

   34 p bvu 24/12/2019 182 6

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 1

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 1

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, nguồn của luật hình sự Việt Nam, khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam, các yếu tố cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, năng lực trách nhiệm hình sự, vấn đề trách nhiệm hình sự trong...

   198 p bvu 22/07/2019 186 3

 • Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế

  Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế

  Bài viết phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế được cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam mà chủ yếu là Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia và điều ước quốc tế.

   12 p bvu 29/01/2020 128 2

 • Vấn đề chứng cứ điện tử trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

  Vấn đề chứng cứ điện tử trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

  Tình hình xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam đã lên đến con số đáng báo động. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gây ra hậu quả rất nặng nề từ góc độ xã hội cũng như cho nạn nhân. Thực tế, những vụ trẻ em bị xâm hại tình dục đều để lại hậu quả rất nặng nề, người bị hại không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn luôn...

   8 p bvu 23/08/2020 48 2

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình"Luật hình sự Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính...

   280 p bvu 22/07/2019 221 2

 • Hoàn thiện pháp luật về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động khi thực thi CPTPP

  Hoàn thiện pháp luật về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động khi thực thi CPTPP

  Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể được xem là một nhóm quyền giữ vai trò quan trọng của người lao động trong quan hệ lao động. Với tư cách là một nhóm quyền về kinh tế xã hội và văn hóa được quy định trong hành lang pháp lý quốc tế, quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể được pháp luật các quốc gia ghi nhận và bảo...

   11 p bvu 24/12/2019 141 2

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2 trình bày các vấn đề chung về các tội phạm ma túy, tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính, tội xâm phạm về chức vụ, tội phạm về tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p bvu 29/01/2020 154 2

 • Phân loại tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam và vấn đề tiếp tục hoàn thiện chế định này trong tương lai

  Phân loại tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam và vấn đề tiếp tục hoàn thiện chế định này trong tương lai

  Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học sáu (06) nhóm vấn đề về phân loại tội phạm (PLTP) theo pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam và việc hoàn thiện chế định nhỏ về PLTP trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 là: §1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu; §2. PLTP trong tư pháp hình sự (TPHS);...

   10 p bvu 27/07/2020 78 2

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 3

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 3

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và phạm chiến tranh và một số vấn đề lí luận chung về định tội danh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p bvu 29/01/2020 156 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc phòng chống tham nhũng, các biện pháp phòng, chống tham nhũng,...

   97 p bvu 24/12/2019 128 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số