• Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

  Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

  Biểu diễn nghệ thuật là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn và thuộc về đời sống tinh thần, do đó việc quản lý chặt chẽ hoạt động này là vô cùng khó khăn và phức tạp. Hơn nữa, hiện nay ngành nghệ thuật biểu diễn ở nước ta đang nảy sinh rất nhiều bất cập. Vì thế, công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm các hoạt...

   5 p bvu 27/01/2021 19 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển trong tư tưởng nhà nước pháp quyền về tính tối thượng của hiến pháp và thượng tôn pháp luật, nguồn gốc về tư tưởng dân chủ đại diện, cách mạng công nghiệp và pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p bvu 28/12/2020 38 0

 • Các tội xâm phạm tình dục người dưới 18 tuổi - những vướng mắc và kiến nghị

  Các tội xâm phạm tình dục người dưới 18 tuổi - những vướng mắc và kiến nghị

  Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng và xét xử vụ án hình sự xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Đây là cơ sở pháp lý cho việc áp dụng pháp luật khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên, thực tiễn áp dụng những quy định trên vẫn còn...

   8 p bvu 23/08/2020 42 1

 • Tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực tiễn

  Tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực tiễn

  Tác giả thực hiện bài viết trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2019, nhằm đưa ra cách tiếp cận đầy đủ về hành vi tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu và các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

   14 p bvu 23/08/2020 63 1

 • Kiến nghị hoàn thiện các hình thức trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực thương mại

  Kiến nghị hoàn thiện các hình thức trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực thương mại

  Các hình thức trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực thương mại cần được thiết kế như thế nào để bảo đảm hiệu quả trừng trị và ngăn ngừa? Bài viết này trình bày một số vấn đề lý luận về các hình thức trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

   5 p bvu 23/08/2020 41 1

 • Vấn đề chứng cứ điện tử trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

  Vấn đề chứng cứ điện tử trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

  Tình hình xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam đã lên đến con số đáng báo động. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gây ra hậu quả rất nặng nề từ góc độ xã hội cũng như cho nạn nhân. Thực tế, những vụ trẻ em bị xâm hại tình dục đều để lại hậu quả rất nặng nề, người bị hại không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn luôn...

   8 p bvu 23/08/2020 48 2

 • Những điểm mới về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự

  Những điểm mới về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự

  Nhằm góp phần hiểu đúng, hiểu cụ thể, rõ ràng, chính xác hệ thống các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) của BLHS năm 2015 để từ đó có thể chấp hành, áp dụng các quy định này một cách đầy đủ, chuẩn xác; trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung đi sâu vào phân tích, bình luận những điểm mới của tình tiết giảm...

   7 p bvu 23/08/2020 41 1

 • Quan điểm của một số quốc gia về đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự - đánh giá và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Quan điểm của một số quốc gia về đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự - đánh giá và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự bao gồm những sự kiện và tình tiết khác nhau. Để pháp luật tố tụng hình sự nước ta về đối tượng chứng minh được xây dựng theo hướng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cùng với việc phải nghiên cứu làm rõ đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự trên phương diện lý luận,...

   7 p bvu 23/08/2020 41 1

 • Một số vấn đề kiểm sát viên lưu ý khi tham gia xét hỏi bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người

  Một số vấn đề kiểm sát viên lưu ý khi tham gia xét hỏi bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người

  Trên cơ sở kết quả xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, Kiểm sát viên sẽ quyết định việc luận tội đối với bị cáo, đề nghị quan điểm giải quyết vụ án hoặc rút quyết định truy tố. Bài viết phân tích những vấn đề Kiểm sát viên lưu ý khi tham gia xét hỏi bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người.

   6 p bvu 23/08/2020 39 1

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam

  Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam

  Hiến pháp năm 1959 là bản Hiến pháp lần đầu tiên quy định về chế định Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), và từ đó đến nay, qua các Hiến pháp 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp năm 2013, chế định này tiếp tục được ghi nhận và là cơ sở cho sự tồn tại của hệ thống cơ quan VKSND trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

   6 p bvu 23/08/2020 40 1

 • Một số vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  Một số vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  Thực hành quyền công tố (THQCT) và Kiểm sát xét xử (KSXX) vụ án hình sự là một khâu công tác quan trọng thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân. Với mong muốn đóng góp nâng cao chất lượng công tác trên, tác giả bài viết phân tích góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và đề xuất hoàn thiện pháp luật về THQCT và KSXX vụ án...

   9 p bvu 23/08/2020 46 1

 • Một số đặc điểm nhân thân của người phạm tội cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam

  Một số đặc điểm nhân thân của người phạm tội cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam

  Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm nhân thân của 8163 đối tượng phạm tội cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2016, tác giả đã làm rõ các đặc điểm nhân thân người phạm tội cướp tài sản như: Đặc điểm về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp của người...

   4 p bvu 23/08/2020 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số