• Bài giảng Tội phạm học

  Bài giảng Tội phạm học

  Bài giảng Tội phạm học trình bày các nội dung về khái niệm và đối tượng nghiên cứu của tội phạm học phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học chức năng, nhiệm vụ của tội phạm học mối quan hệ của tội phạm học với các môn khoa học khác.

   81 p bvu 29/01/2020 127 1

 • Bài giảng Luật Hiến pháp

  Bài giảng Luật Hiến pháp

  Bài giảng Luật Hiến pháp trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về Luật Hiến pháp, một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   13 p bvu 29/01/2020 145 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và đặc trưng của nhà nước, chức năng nhà nước, hình thức và bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

   34 p bvu 24/12/2019 182 6

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 3

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 3

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 3 Hoạt động cung ứng dịch vụ giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Khái quát chung về hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ, một số hoạt động thương mại dịch vụ cụ thể,...

   46 p bvu 24/12/2019 140 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 do ThS. Nguyễn Hữu Lạc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những quy định chung của pháp luật dân sự, những chế định cụ thể của pháp luật dân sự,...

   72 p bvu 24/12/2019 141 2

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 1

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 1

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 1 Khái quát chung về thương nhân và hoạt động thương mại giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Khái quát chung về thương nhân, thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các hình thức hoạt động của thương nhân nước ngoài,...

   22 p bvu 24/12/2019 197 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật, quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật,...

   90 p bvu 24/12/2019 135 2

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 4

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 4

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 4 Các hoạt động trung gian thương mại giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Những vấn đề lý luận về trung gian thương mại, các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của pháp luật việt nam, ủy thác mua bán hàng hóa,...

   50 p bvu 24/12/2019 159 1

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 2

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 2

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 2 Hoạt động mua bán hàng hóa giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Hoạt động mua bán hàng hóa, hợp đồng mua bán hàng hóa, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, giao nhận hàng hóa,...

   29 p bvu 24/12/2019 160 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc phòng chống tham nhũng, các biện pháp phòng, chống tham nhũng,...

   97 p bvu 24/12/2019 128 2

 • Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 2 - TS.Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 2 - TS.Nguyễn Thị Thủy

  Bảo hiểm tài sản là loại hình bảo hiểm. Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 2 do TS.Nguyễn Thị Thủy biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: khái niệm, đặc điểm, các loại hình bảo hiểm tài sản.

   16 p bvu 22/07/2019 194 1

 • Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 1 - TS.Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Pháp luật bảo hiểm tài sản trong kinh doanh: Chương 1 - TS.Nguyễn Thị Thủy

  Chương 1 trình bày về "Khái quát chung về bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và phân loại bảo hiểm thương mại, khái quát chung về hợp đồng bảo hiểm,...

   32 p bvu 22/07/2019 197 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số