• Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Môi trường phát triển ngân hàng điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công nghệ bảo mật, chữ ký điện tử và cấp phát chứng nhận điện tử, bảo hiểm cho giao dịch điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ cho bảo mật,...

   128 p bvu 27/01/2019 225 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng, báo cáo tài chính điện tử của các tổ chức tín dụng, thông tin trong báo cáo và phương pháp lập báo cáo đề tài, thực hành báo cáo tài chính điện tử - Bài tập tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p bvu 27/01/2019 253 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và các vấn đề cơ bản của hệ thống thông tin, hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, thực hành giao dịch ATM Online,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p bvu 27/01/2019 210 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 3 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 3 - ĐH Công nghiệp

  Chương 3 trình bày về các dịch vụ giao dịch tài chính điện tử khác". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về giao dịch điện tử, Mô hình giao dịch tài chính điện tử, các loại thẻ trong tài chính điện tử, tác phương tiện thanh toán khác, cơ chế thanh toán qua mạng, thực hành giao dịch tài chính chứng khoán và tài chính bất động...

   118 p bvu 27/01/2019 248 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử, lợi ích và khó khăn khi ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng điện tử, các dịch vụ của ngân hàng điện tử tại Việt Nam,...

   77 p bvu 27/01/2019 253 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 1 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 1 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p bvu 27/01/2019 232 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 2 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 2 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 2 do TS. Lê Thị hiệp Thương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các loại tiền gởi, các biện pháp cạnh tranh tăng vốn huy động, các phương tiện thanh toán qua ngân hàng.

   41 p bvu 27/01/2019 231 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 3 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 3 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín dụng, qui trình tín dụng, bảo đảm tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p bvu 27/01/2019 198 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng

  Bài 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về marketing ngân hàng, vai trò của marketing ngân hàng, chức năng của marketing ngân hàng, đặc điểm của marketing ngân hàng, cơ cấu tổ chức bộ phận marketing trong ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p bvu 27/01/2019 193 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Bài 7 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về chiến lược xúc tiến hỗn hợp, các hình thức xúc tiến hỗn hợp, kiểm tra hoạt động marketing ngân hàng.

   39 p bvu 27/01/2019 205 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng

  Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng

  Bài 2 gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu thị trường của marketing ngân hàng, môi trường marketing ngân hàng, khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p bvu 27/01/2019 212 1

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 4 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 4 - TS. Lê Thị hiệp Thương

  Chương 4 trình bày về "Các sản phẩm tín dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nghiệp vụ chiết khấu, nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ bảo lãnh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p bvu 27/01/2019 200 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số