• Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

  Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

  Bài viết nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và sau khi gia nhập các cam kết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng (CPTPP).

   5 p bvu 26/10/2020 24 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 23 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2009-2018, sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các ngân hàng.

   13 p bvu 26/10/2020 24 0

 • Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

  Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

  Bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất; Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại...

   9 p bvu 26/10/2020 23 0

 • Rủi ro tín dụng và khả năng sinh lợi của ngân hàng: Nghiên cứu phân tích dữ liệu bảng

  Rủi ro tín dụng và khả năng sinh lợi của ngân hàng: Nghiên cứu phân tích dữ liệu bảng

  Nghiên cứu này hướng tới việc phân tích tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dữ liệu bảng gồm 31 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam từ năm 2008 đến 2019 được sử dụng để nghiên cứu bằng mô hình dữ liệu bảng.

   8 p bvu 26/10/2020 20 0

 • Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

  Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Mô hình bán hàng tổng lực" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quảng bá hình ảnh thương hiệu tại địa bàn, tạo động lực bán hàng, thật lòng xây dựng mối quan hệ nội bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   95 p bvu 26/09/2020 61 0

 • Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

  Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

  Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bán hàng trong ngân hàng bán lẻ, xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai bán hàng, giám sát kết quả bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   156 p bvu 26/09/2020 88 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 1: Nhập môn quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, nội dung quản trị sản xuất và dịch vụ, đặc điểm của nền SX hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 26/09/2020 52 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Giới thiệu môn học - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Giới thiệu môn học - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 26/09/2020 39 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 2 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 2 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 2: Dự báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại dự báo, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu, tác động của chu kỳ sống của SP, các phương pháp dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p bvu 26/09/2020 32 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

  Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ tín dụng và tài trợ xuất khẩu, nghiệp vụ thanh toán trong nước, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   185 p bvu 23/08/2020 55 1

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngân hàng thương mại, nghiệp vụ huy động vốn, các vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ chiết khấu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p bvu 23/08/2020 61 2

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 3: Thiết kế nghiên cứu kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế nghiên cứu, phân loại nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, chiến lược nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 23/08/2020 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số