• Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Bài viết Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO; thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

   7 p bvu 09/05/2018 181 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Môi trường pháp luật chính trị - kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường pháp luật, môi trường chính trị, môi trường kinh tế, xu hướng phát triển kinh tế thế giới và những rủi ro do môi trường kinh tế.

   39 p bvu 26/04/2018 180 1

 • Bài giảng môn học: Nhập môn quản trị Logistics và Supply chain

  Bài giảng môn học: Nhập môn quản trị Logistics và Supply chain

  Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về Logistics Supply chain, quản trị nhu cầu về quản trị đơn hàng và dịch vụ khách hàng, Logistics và IT, Supply chain management và các mối quan hệ, chiến lược và hoạch định, chiến lược và quản trị tồn kho, vận tải và quản trị vận tải, bao bì đóng gói, chọn địa điểm trung tâm phân phối, nhà kho, nhà...

   177 p bvu 26/04/2018 180 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 Đại cương về tài chính do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được sự ra đời và phát triển của tài chính, hiểu được bản chất của tài chính, hiểu được các chức năng cơ bản của tài chính, hiểu được hệ thống tài chính.

   14 p bvu 09/05/2018 179 1

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung nghiên cứu Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trình bày những vấn để cơ bản về chuỗi cung ứng, ví dụ về chuỗi cung ứng, thực trạng chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam có thể tham gia chuỗi cung...

   57 p bvu 27/01/2019 179 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường, các yếu tố môi trường vĩ mô, các yếu tố môi trường vi mô, các yếu tố môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p bvu 26/04/2018 178 8

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 3: Môi trường văn hóa và những rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn hóa, các yếu tố văn hóa, các khía cạnh và khuynh hướng văn hóa, rủi ro do môi trường văn hóa và cách phòng ngừa.

   17 p bvu 26/04/2018 177 1

 • Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Bài viết Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp phân tích mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp, kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng logistics của Đức và Trung Quốc; hàm ý cho Việt Nam.

   9 p bvu 09/05/2018 177 1

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

  Chương 3 trình bày về quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ. Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức như: Quản trị mua trong các doanh nghiệp, quản trị kho, bao bì và dòng Logistics ngược, hệ thống thông tin Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p bvu 27/01/2019 176 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 Cung cầu tiền tệ do Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Cung tiền tệ, nhu cầu tiền tệ, cầu tiền tệ, cân đối cung cầu tiền tệ ở VN

   40 p bvu 09/05/2018 176 1

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc The

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 Lạm phát Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Lạm phát là gì, Các loại lạm phát.

   18 p bvu 09/05/2018 175 1

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của "Giáo trình Phân tích kinh doanh" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phân tích hoạt động đầu tư, phân tích hoạt động đầu tư tài sản cố định, phân tích hoạt động đầu tư tài chính, phân tích hoạt động tài chính, phân tích tình hình biến động vốn chủ sở hữu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   186 p bvu 22/07/2019 174 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số