• Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng hoạch định

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 6: Chức năng hoạch định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại, mục tiêu nền tảng của doanh nghiệp, quy trình hoạch định, hoạch định chiến lược, hoạch định tác nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p bvu 26/04/2018 186 8

 • Thực trạng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam sau khi gia nhập WTO

  Thực trạng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam sau khi gia nhập WTO

  Mời các bạn tham khảo bài viết Thực trạng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam sau khi gia nhập WTO sau đây để nắm bắt những nội dung về cơ sở hạ tầng, thủ tục hải quan, khả năng truy xuất đơn hàng, hoạt động thu xếp các lô hàng xuất nhập khẩu có giá cạnh tranh.

   11 p bvu 26/04/2018 186 1

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra

  Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc kiểm tra, tiến trình kiểm tra, các loại hình kiểm tra, các công cụ kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p bvu 26/04/2018 185 4

 • Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính

  Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính

  Trong phân tích tài chính, thông thường người ta chỉ sử dụng giá đóng cửa và lựa chọn phân phối của mô hình là phân phối chuẩn. Tuy nhiên, chứng khoán biến động được ghi nhận thông qua bộ bốn giá trị đó là các giá trị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Do đó, chúng tôi sử dụng thêm giá cao nhất và giá thấp nhất...

   12 p bvu 09/05/2018 184 2

 • Giáo trình Luật ngân hàng 2009

  Giáo trình Luật ngân hàng 2009

  Giáo trình "Luật ngân hàng 2009" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung giáo trình giới thiệu đến các bạn những những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, pháp luật về địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, tín dụng ngân hàng,...

   63 p bvu 27/12/2018 184 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử, lợi ích và khó khăn khi ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng điện tử, các dịch vụ của ngân hàng điện tử tại Việt Nam,...

   77 p bvu 27/01/2019 184 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Dầu khí toàn cầu chi nhánh Ninh Bình

  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Dầu khí toàn cầu chi nhánh Ninh Bình

  Bài viết đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của GPBank Ninh Bình, đồng thời đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh tận dụng tốt những cơ hội và lợi thế trên cơ sở phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức đứng vững trước những nguy cơ tiềm ẩn của thị...

   9 p bvu 09/05/2018 183 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Nội dung bài 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường và môi trường của marketing ngân hàng", cụ thể như: Nghiên cứu thị trường của marketing ngân hàng, Môi trường Marketing ngân hàng, khách hàng.

   36 p bvu 09/05/2018 183 1

 • Phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

  Phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

  Để vượt qua khó khăn, mỗi doanh nghiệp dệt may cần phải xây dựng chiến lược phát triển cho riêng mình. Phân tích tình hình tài chính dựa trên các chỉ tiêu tài chính công ty, đặc biệt là Chỉ số tài chính tổng hợp Z score cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ở tỉnh Thái Nguyên nhằm thấy được thực trạng tình hình tài chính doanh nghiệp,...

   9 p bvu 09/05/2018 182 1

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phương pháp nghiệp vụ - kỹ thuật phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động tiêu thụ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p bvu 22/07/2019 182 1

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò điều khiển, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, lãnh đạo, động viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p bvu 26/04/2018 182 4

 • Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Bài viết Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO; thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

   7 p bvu 09/05/2018 181 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số